Księgowość

Świadczymy kompleksowe usługi finansowo-księgowe zarówno dla małych i średnich podmiotów gospodarczych (rozliczenia w KPiR) jak i dużych firm oraz spółek działających na zasadach pełnej rachunkowości. Ponadto posiadamy doświadczenie w księgowaniu fundacji oraz stowarzyszeń.

Płace

Usługi związane z płacami to m.in wyliczanie wynagrodzeń, obsługa umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, przegotowywanie deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego (PIT, PIT4R, PIT8AR) oraz ZUS (ZUS DRA, ZUS RMUA). Ponadto sporządzamy miesięczne informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy a także rejestrujemy w ZUS pracowników Klienta.

Kadry

Zajmujemy się prowadzeniem i uzupełnianiem dokumentacji kadrowej, teczek osobowych i personalnych. Opracowujemy dokumenty niezbędne do nawiązania stosunku pracy, umowy, zmiany warunków zatrudnienia oraz inne wymagane przez Kodeks Pracy. Ustalamy wymiar urlopów, a także informujemy o konieczności odnowienia badań lekarskich.

Pozostałe

Do dodatkowych usług możemy zaliczyć opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania i ZFŚS, umów z indywidualnymi zapisami, niestrandardowych dokumentów księgowych, kadrowych i płacowych a także przygotowywanie i weryfikację rozliczeń w ZUS. Ponadto możemy wydać opinie w zakresie przepisów podatkowych oraz Prawa pracy.