Księgowość

picjumbo.com_HNCK5108

– Usługi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi głównej i ksiąg pomocniczych) na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uproszczona oraz pełna księgowość. Obsługa w języku polskim i angielskim.

–Weryfikacja wystawionych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym.

–Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy Klienta.

–Sporządzanie ewidencji VAT.

–Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

–Przygotowywanie i składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych.

–Sporządzanie/ aktualizacja polityki rachunkowości oraz planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

–Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R).

–Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli US.

–Konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste w zakresie bieżącej księgowości Klienta.