Płace

tablet-254581_1280– Zajmujemy się kalkulowaniem wynagrodzeń według obowiązujących zasad prawa.

– Tworzymy i obsługujemy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne – zlecenia i o dzieło.

– Regularnie przygotowujemy i dostarczamy dokumenty dla pracowników z informacją o wysokościach wynagrodzenia, składkach ubezpieczeniowych, raporty RMUA, a także informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

– Przygotowujemy i dostarczamy do ZUS deklaracje ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,

– Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnianiu i wynagrodzeniu,

– Rejestrujemy w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA),

– Sporządzamy deklaracje roczne PIT4R, PIT8AR.

– Sporządzamy dla pracowników roczne informacje o dochodach (PIT-11) lub roczne rozliczenia podatku (PIT-40).

– Dodatkowo służymy pomocą w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych.